Somali TV Live kala soco halkan.

 


Downloads.

 

Soo degso Real Player

  

Riix halkan.

 

 


 

Soo degso Media Player.

 

Riix halkan

 

Go Download!

 


 

 

Soo degso

Flash player

 

Riix halkan

 

 


 

 
 

 

 

 

 
 

Deeyoo (Warsan TV 21:00 ilaa 23:00 fiidnimo)

 
   

 

   
     
 

 

 
 

 

All right reserved deeyoo.com 2007